JİNEKOMASTİ NEDİR?

Göğüs sarkması şikayeti, erkeklerde ciddi sorunlara yol açmaktadır. Meme dokusunda büyüme ile meydana gelen göğüs büyüklüğü/sarkması sorununun çeşitli sebepleri vardır. Jinekomastinin sebeplerinin belirlenmesinden sonra jinekomasti ameliyatı yapılabilir ve jinekomastinin tekrarlanması önlenebilir. Bu nedenle, jinekomasti ameliyatı için jinekomasti tiplerinin bilinmesi ve ameliyatın hangi teknikle yapılacağı belirlenmelidir. İstanbul’da Op. Dr. Bilgen Katipoğlu Erenoğlu tarafından yapılan jinekomasti ameliyatı, erkeklerin sıkça tercih ettiği vücut estetiği ameliyatları arasında yer almaktadır.

Jinekomasti Tipleri Nelerdir?

  • Glandürler

  • Lipomatöz

  • Miks olarak jinekomasti 3’e ayrılır.

Glandürler

Meme dokusunda büyüme gözlemlenir.

Lipomatöz 

Yağ dokusunda artış gözlemlenir

Miks 

Hem memede hem de yağ dokusunda artış gözlemlenebilir.

Memede çok az miktarda büyümenin gözlemlendiği ilk aşamada deride fazla sarkma yoktur. İkinci derecedeki bir jinekomasti vakasında meme büyümesi orta derecede iken deride sarkma baş gösterebilir. Üçüncü derecede ise göğüs artık normalin üstünde bir büyüklüğe erişmiştir ve deride sarkmalarda ciddi seviyelerdedir.

Erkeklerde Göğüs Büyümesi (Jinekomasti) Çözümsüz Bir Sorun Değil

Erkek memesinin fazla büyüme sonucunda” kadın memesine benzer bir hale dönüşmesine” jinekomasti denir. Fiziksel açıdan hiçbir sorun teşkil etmeyen jinekomasti problemi, “estetik görünüm” sebebiyle kişiyi hem psikolojik hem de sosyolojik anlamda kaygılandırabilir.

Meme küçültme ameliyatına ek olarak hastaya verilen ilaç desteği ile hormonal denge bozukluklarına bağlı memedeki büyümelerin önüne geçilebilmektedir. Tek ya da iki memede görülebilen bezelerin alınması da yine meme küçültme ameliyatı ile yapılabilir.

Jinekomasti Ameliyatı Nasıl Yapılır?

İstanbul’da Op. Dr. Bilgen Katipoğlu Erenoğlu tarafından yapılan jinekomasti ameliyatı ile erkeklerdeki meme büyümesi ve sarkması sorunu çözülebilmektedir. Muayene ile tespit edilen rahatsızlığın tipi ve derecesi sonrasında hangi işlemin gerektiğine karar veren doktor, jinekomasti tedavisi için kombin ameliyatları da önerebilir.

3.derecedeki jinekomasti vakalarında yağ ve meme dokusu fazlalıklarına deri sarkması da eşlik etiği için “dokuların çıkarılmasından” sonra yine “sarkan derinin alınması” gerekecektir. Bu nedenle, jinekomasti ameliyatının nasıl yapılacağı ve hangi tekniklerin kullanılacağını detaylı bir şekilde öğrenmek, istediğiniz sonuçlara ulaşıp ulaşamayacağınız hakkında bilgi verir.

Yağ dokusunun alınmasını gerektiren (1-2 derece) durumlarda liposuction tekniği kullanılabilir. Meme dokusu fazlalığı söz konusu ise “endoskopik yöntemler” de tercih edilebilir.

Jinekomasti Ameliyatı Sonrası

Jinekomasti ameliyatı olan hastaların 1-2 gün boyunca istirahat etmesi önerilmektedir. Anestezinin etkisinin henüz geçmediği ilk gün hastaların dinlenmesi sağlanmalıdır. Dikişlere zarar vermemek adına “birkaç gün” sıvı gıdalarla beslenilmesi sağlanmalıdır.

Jinekomasti ameliyatı sonrasında hızlı toparlanma ve istenen şekle kavuşulması için “3 hafta korse giyimi” aksatılmadan yapılmalıdır. Buna ek olarak ise “ameliyat izinin” iyileşmesini hızlandırmak ve güneşten o bölgeyi korumak için doktorun reçete ettiği “ilaçlar” düzenli olarak kullanılmalıdır.